Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Födselstatistik och religion

14 apr , 2018, 11.54 Markus

 

Det har på sistone talats mycket om att det inte föds tillräckligt med barn i Finland. Alla har en åsikt om varför. Som en stor faktor utpekas unga män som faller utanför samhället. Det är säkert en orsak. Det som gör saken mera komplex är att globalt sätt föder unga föräldrar färre barn än förr. Är detta ett problem?

När man är oviss lönar det sig att söka sig till fakta. Gärna dessutom till fakta som är processad av någon som förstår ämnet. Och som baserar sig på fakta.  När det kommer till denna typs information var Hans Rosling en obsestridlig klippa att ty sej till. Tyvärr dog han förra året, men fakta kvarstår. Han var läkare och professor vid Karolinska Institutet och var expert på statistik om hälsovård. Han kunde tyda och förklara statistik som få. Därför blev han världsberömd. T.ex Bill Gates var ett av hans största fans och använde hans kunskap när Gates stiftelse började med sina massiva vaccinations-och utbildningsprogram i de fattigaste länderna. Om du inte visste så har den stiftelsen gjort mera för de fattigaste i världen än många riktigt förstår.  Både direkt och som financiär av t.ex Unicef.

Men tillbaks till ämnet. Antalet barn som föds per förälder minskar globalt sätt hela tiden. Jo, konstigt nog stämmer det. Antalet människor på planeten ökar, men inte pga att samma kvinnor föder fler barn utan för att det finns flera kvinnor som föder barn än tidigare. Men även det kommer att vända på sikt.

Hans Rosling har gjort många fina presentationer men en av mina favoriter är när han förklarar korrelationen mellan barnfödelsel och religion. Eller snarare saknaden därav.

Bäst att låta mästaren själv förklara. Rekommenderar starkt att ni tittar åtminstånde detta youtube-klipp på 13 minuter. Sedan finns det ett massa klipp med Hans Rosling. Rekommenderar att ni ser på dem. (teksten är en hyperlänk till videon)

Kolla även denna video på 16 minuter där han även funderar på Sverige, vilket ju kan delvis jämföras med Finland.

Läs också

En kommentar

  1. Patrik Lindholm skriver:

    Rosling var en mycket retorisk och grafisk presentatör och skall erkännas därav. Nog sagt, hans (Hans) redovisning drar inget överlagt distinkt samband mellan orsak/verkan av olika religioners (p)åverkan på nedkomst, varken i frekvens eller mängd; rubriken för det enskilda anförandet kan följaktligen ifrågasättas som kontextlös eller bör kanske ha placerats i samband med större allmänkännedom i åskådarnas fond.

    Oaktat detta gör Rosling med en lika genialt som kamouflerad slutskruv det kristallklart för publiken att de facto har sekulariseringen av samhällen globalt medfört en stor mängd reformatoriska åtgärder bland onämnda religioners dogmatiska proklamationer, i detta fall beträffande kvinnans position i samhället, som enligt så gott som alla föregivna heliga skrifter bokstavligen beskrivits en social status knappt högre än ett nötkreaturs, utan utsikter om att kunna erhålla utbildning eller få föra egen talan, än mindre njuta handlings- och rörelsefrihet. Kvinnans möjlighet till självbestämmanderätt genom nämnda är en överhängande stor delorsak till Roslings ådagaläggande statistik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *