Vardagstro och söndagstvivel

aktuellt,Ekofasta

GMO-fasta?

11 mar , 2014, 20.33 Mathias Rosenlund

 

För ett tag sedan läste jag en artikel vars skribent undrade varför inte kristna är mer högljudda motståndare av sk. GMO-produkter, dvs. sådana livsmedel (eller andra produkter) som innehåller sådana organismer som blivit genetiskt modifierade. Och ja, det kan man ju undra. Borde vi inte tycka att Guds skapelse räcker? Behöver vi nu själva gå in och ändra på den på olika sätt?

Själv är jag inte riktigt säker på hur jag ska förhålla mig till det här med GMO-grejer. Det är ju knepigt, och långt ifrån entydigt. Visst är det väl – teoretiskt sett – på vissa sätt bra att modifiera vissa organismer så att de till exempel bättre kan motstå skadedjur, etc. Men det problem som då genast uppstår är att de här modifierade organismerna kan bli så slittåliga att de också tål t.ex. väderlek mycket bättre, och risken finns att de börjar sprida ut sig långt utanför de områden som de egentligen har växt på, och slår på samma gång ut många andra organismer som växer på samma ställe. Bland annat med majs har det ofta gått just så här.

En annan sak som lite stör mig med GMO-grejer är att det går stick i stäv med tanken om ekologisk livsföring. För är det inte så att de som tar fram GMO-produkter ofta går den globala kapitalismens ärenden? Billigare produkter i större mängder! Odla stryktåliga organismer på ett ställe, effektivt och bra, och sälj det sedan till andra sidan klotet! Nej, handla då hellre lokalt.

Har ni några åsikter om GMO-produkter?

Själv tänker jag under ekofastan hålla extra hård koll på att de produkter jag köper inte innehåller modifierade organismer. Det kan man ha kolla på just genom att kika efter det där ordet, ”modifierad”, det betyder just att någon har gått in och petat på organismens genetiska sammansättning. Det jag dock inte har koll på nu är lagstiftningen. I något skede var det ännu obligatoriskt för producenter att tydligt markera om det är fråga om modifierade produkter eller inte. Men vet någon om det har ändrats? Har producenterna lyckats ändra lagstiftningen? Det här får jag lov att kolla upp nu.

Jag tycker att kristna bra kan ha åsikter om GMO-produkter, men så får jag ju faktiskt lov att konstatera att jag inte tycker att man ska göra det specifikt för att man är kristen och tror på Gud och Jesus, utan för att man helt enkelt är en fiffig tänkande människa.

Läs också

2 kommentarer

 1. Anna La skriver:

  Det är knepigt. I alla tider har växter korsats och jag undrar hur stor skillnad det är på att genmodifiera och korsa. Jag förstår att det antagligen finns en skillnad, men hur stor? Och ddt låter ju inte bra det där med att en växt tar över också utanför åkern, men finns det andra problem? Är det skillnad för min hälsa ifall jag ätergm-majs eller annan? I usa har det också varit problem för bönder med patentgrödor och det är inte kiva om multiföretag bestämmer att man inte får odla utan att hetala massor.

  • Ika skriver:

   GMO känns väldigt mycket som ett enda stort experiment. Vi vet inte ännu vilka effekter GMO-mat har på människor och djur, vi vet inte heller om vi påverkas av att äta kött eller andra animaliska produkter som kommer från djur som ätit GMO-foder. Här i Finland måste man än så länge skriva ut att livsmedel innehåller GMO-ingredienser, men det finns inget krav å att meddela att kossan som producerat din mjölk ätit foder innehållande GMO-soja. (Snellman har just lanserat en rätt stor reklamkampanj för att berätta att deras kött kommer från GMO-fria djur. Köper man ekologiska produkter kan man också vara säker på att de djuren inte fått GMO-foder.)

   Jag tycker ändå att det största problemet är att GMO-grödan inte stannar kvar på den åker där man sått den, utan sprider sig till omgivande natur bland annat genom att korsas med icke-GMO-växter i närområdet. Bland annat sägs det att man inte kan garantera att amerikansk ekologisk majs är GMO-fri eftersom så gott som all annan amerikansk majs numera är GMO-majs och växterna pollinerar varandra). Det finns också ekologiska majsodlare i USA som varit tvungna att betala böter till utsädesföretagen för att det växt GMO-majs på deras åkrar utan att de haft licens för den.Detta trots att den ekologiska majsodlaren antagligen inte önskar något högre än att slippa få sin majsodling kontaminerad av GMO-majs. (Som jämförelse kan jag berätta att åtminstone här i Finland finns det regler för besprutning som säger att den inte får göras så att medlet sprids till grannens åker, oavsett om åkern är ekologisk eller inte. Vem tar ansvar för att experimentgrödorna inte sprider sig?)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *