Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Vi måste prata om det! Del 1

6 jul , 2021, 22.51 mikaelawesterling

 

Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd har ett par gånger efterlyst en diskussion om hurudana restriktioner Finland ska ha i kraft under hösten och vintern med tanke på vaccinationsläget. Diskussionen har kommit i gång med tidningsartiklar i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat men mer diskussion behövs i offentligheten och senast efter semestrarna behövs en tydlig strategi från regeringens sida. I Hbl uttalade sig Anna-Maja Henriksson den 3 juli om att utgångsläget ska vara att det inte behövs restriktioner när de flesta fått 2 vaccindoser. Det kändes skönt att läsa det. 

Restriktionerna har tidigare varit befogade och har hjälpt till att hindra smittospridning, sjukhusvård och död. När riskgrupperna fått 2 doser är det hög tid att fundera på nytt på vilka restriktioner som behövs. Den nuvarande uppfattningen är att covid-19 kommer att finnas kvar som andra virus, tex influensavirus. Jag vet inte om man kan eller bör räkna ut hur många dödsfall i covid-19 som kan tillåtas jämfört med t ex dödsfallen i influensa. Men även antalet dödsfall i influensa kunde minskas genom bättre vaccinationstäckning samt genom att följa alla hygienråd som nu följs – influensafallen har ju minskat drastiskt under coronatiden. Faktum är att många dödsfall kunde undvikas i trafiken om det fanns alkolås på alla bilar och fler mitträcken på landsvägarna och fler omkörningsfiler osv. Varje riskbekämpningsåtgärd begränsas av vilka resurser som finns till buds och vad som är rimligt i vardagslivet för vanliga mänskor.

Det är många branscher som har och haft det svårt. Men i och med att läget nu är bättre och restriktionerna inom restaurangbranschen kunnat lindras blir det orättvist att konserter och teater i vissa regioner ännu inte kan ordnas inomhus medan folk får sjunga och festa helt på eget ansvar i restaurangerna. Eller mer precist: kulturevenemangen kan ordnas inomhus men 2-meters regeln gör det så olönsamt att det inte fungerar. Mycket mindre risk för smittospridning är det inne i teatrar där folk sitter på sina platser och troligtvis går med på att ha mask än i restauranger och nattklubbar. Även om olika instanser bestämmer om vilka restriktioner som behövs i teatrar och vilka i restauranger måste det finnas ens någon sorts försök till jämlik behandling. 

Om människor får roa sig på eget ansvar i restaurangerna, varför kan människor inte få välja att göra det samma i teatrar och i konsertsalar eller för den delen besöka kyrkor och gudstjänster fritt? Jag förstår principen om att minska riskerna där man kan (lättast i enlighet med rådande lagstiftning) men det är ändå inte rättvist. Skulle det inte finnas möjlighet att låta fullt vaccinerade personer få komma på kulturevenemang eller använda sig av någon sorts hybridmodell med snabbtest för dem som inte ännu fått båda doserna? Visst kändes det konstigt att se Eurovisionen med så många samlade i en och samma arena, men jag har i alla fall inte hört att Eurovisionen skulle ha varit en virusslunga, då alla på arenan var testade. Är det av rädsla för coronaförnekares protester som man inte har diskuterat bruk av vaccinpass inom Finland? 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *