Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Gratis preventivmedel för unga

8 jun , 2021, 20.05 mikaelawesterling

 

Idag är det den sista dagen för förhandsröstning i kommunalvalet. I en artikel i Österbottens Tidning 5.6.21 fanns det en artikel om att väljarna i Svenskösterbottniska kommuner var mer tveksamma till gratis preventivmedel för unga än kandidaterna överlag. Det tyckte jag var intressant. Det finns mycket olika påståenden i Valkompassen och en förstår ju att det inte går att vara för allt som kostar pengar. Har man inte funderat närmare på saken kan det vid första anblicken kännas som en fråga som inte direkt berör äldre vuxna. Det är lätt att tänka att vår generation var tvungen att betala för allt möjligt själv. Det som gör det hela så angeläget är att det finns forskning som visar att aborter bland unga minskar i kommuner som bekostar gratis preventivmedel åt unga. Det är ju helt logiskt. Läkare Frida Gyllenberg har visat i sin doktorsavhandling att gratis långverkande preventivmedel för unga minskar aborter i samma åldersgrupp, till och med så mycket att åtgärden var kostnadsneutral. Man kan vara av olika åsikter om abort, men oberoende av ens ståndpunkt är alla överens om att ju färre aborter desto bättre. I intervjun i ÖT berättar hon att gratis preventivmedel är en viktig signal att samhället bryr sig om de unga. Hon tror inte att det går att påverka ungdomars sexuella beteende med att förbjuda och neka prevention och det tror inte jag heller.

Som ungdom och ung vuxen rörde jag mig i flera olika sorters kristna församlingar och väckelserörelser. Jag känner till att man i olika sammanhang ser olika på sex. Jag kan tänka mig att det är svårt att stöda gratis preventivmedel för unga om man själv anser att sex utanför äktenskapet är synd eller att preventivmedel i allmänhet är fel. (Här antar jag då att de flesta unga som berörs inte är gifta/förlovade/sambon etc). Det här kan jag förstå, men jag vill ändå slå ett slag för att fundera på saken närmare. Vi vet ju att hur mycket än avhållsamhet före äktenskap predikas inom många religioner så har ogifta mänskor ändå sex (surprise!), även en del ogifta mänskor inom den egna gruppen som lyssnar på budskapet. För dem som inte tror på någon gud är det förstås helt främmande att bry sig om vad någon med en annan tro tycker. Man kan inte tvinga någon att tro och inte heller tvinga sin sexualmoral på andra. Också en ung person har rätt att själv bestämma över sin kropp och bestämma vad hen tror på. Därför tycker jag det är att ta ansvar för samhället i stort om man ger preventivmedel gratis åt unga mänskor. Jag kan förstå att man utgår från sina egna värderingar och kan tänka att man själv aldrig skulle göra sådana val att man ofrivilligt blev gravid, men det gäller att ha empatin och fantasin att tänka sig in i en annan människas situation.  

Det är också en jämställdhetsfråga. Kvinnor tar oftast mer ansvar för att ordna preventivmedel och alla unga har inte råd att skaffa preventivmedel. Visst kan man tänka att preventivmedel borde vara en prioritet för den unga som behöver sådant, men då målet är att minska aborter kan det anses vara mindre viktigt att uppfostra unga till bättre ekonomisk planering och mer viktigt med målet. Om vi föräldrar och samhället i stort uppfostrar våra unga killar att ta mer ansvar för prevention minskar antagligen aborternas antal också.

Som det brukar stå i Aftonbladet vid debattartiklarna: Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *