Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Jag gillar medicin!

20 apr , 2021, 17.47 mikaelawesterling

 

Jag älskar vetenskapen medicin, för att den lindrar symtom, höjer livskvalitet och räddar liv. Den är inte ofelbar och den äger inte den absoluta sanningen. Medicin räknas som en egen vetenskap, släkt med naturvetenskaperna, men jag inbillar mig i alla fall att t ex matematik har mer absoluta regler som 1+1=2. I och för sig är det väl så att när man fördjupar sig i t ex fysik så kommer det även där fram mer och mer osäkerhetsfaktorer. Det hör till medicinvetenskapens natur att vården förändras över tid vartefter forskning ger mer information. Ifall en studie kommer fram till att medicin X hjälper mot demens och nästa studie kommer fram till att den inte gör det betyder det inte automatiskt att den ena studien har fel eller är fel gjord. Meta-analyser gjorda på många välgjorda studier publiceras bl a i Cochrane-databaser för att nå den bästa konsensunsen gällande någon medicinsk fråga. I Finland publiceras Käypä hoito/Gängse vård-rekommendationer där den finländska medicinska expertisen på basen av forskning (graderad A-D på basen av hur starka bevisen är) drar linjer för hur olika sjukdomar bör behandlas.  Sedan får varje vårdande läkare diskutera med sin patient och tillsammans komma fram till vårdlinjerna.

Läkare är ofta av olika åsikter gällande vårdlinjerna och det är inte alltid lätt som patient att veta vem man skall lyssna på. I massmedia får en kirurg som motsätter sig kolesterolmedicinanvändning lika stor genomslagskraft som en professor i inremedicin som har forskat hela sitt liv i blodfetter. Alla får förstås uttala sig och alla får tro på de källor man vill. Men det lönar sig att minnas att läkare som uttalar sig utanför sin egen specialitet säkert vet en hel del, men om det finns läkare av olika åsikter skall man främst lyssna på dem som har specialiserat sig på det ämnet eller forskat i det. Läkare är bara människor och kan missa något viktigt, ge fel medicin eller orsaka skada i någon operation.  Det ansvaret tynger de flesta läkare och vi försöker gardera oss mot misstag genom att fundera en extra gång på något knepigt fall, konsultera andra, hålla oss ajour med forskningsresultat och försöka vara närvarande för den patient vi just då vårdar. Det finns mycket som gått snett inom medicinen, tex  talidomidskandalen på slutet av 1950-talet men på det hela taget är utvecklingen starkt positiv. Jag tänker speciellt på dödligheten i hjärtsjukdomar och olika cancerformer som har minskat betydligt.

Det är bra att hälso- och sjukvården inte längre är så hierarkisk. Patienten ska stå i centrum. Men lite svider det i skinnet att en del människor hellre vill tro på internetexperter än högt utbildade personer när Finland har bland de bästa experterna i världen inom sjuk- och hälsovård. Jag litar på att t ex en infektionsläkare som utbildat sig till läkare och specialistläkare under 12 år och sedan jobbat många år vet vad hen talar om.

Vetenskapen har inte alla svar. Det finns mycket med livet och döden som vetenskap inte kan svara på. Själv har jag inga större problem med att förena en kristen tro och tillit till vetenskaplig forskning. Det finns mycket som vetenskapen inte kan beskriva, antingen för att man inte hunnit forska tillräckligt ännu eller för att världen är så komplex att vi inte helt kan förstå den. Mysteriet med hur universum blivit till är svindlande. Enligt Big Bang-teorin fanns det ingenting före Big Bang skedde. Den tanken är lika omöjlig att förstå för min hjärna som funderingen på Gud, som inte skapats men ändå alltid funnits. Då har jag mycket större problem med teologiska frågor som jag kan förstå något av, t ex lidandet i världen.

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *