Vardagstro och söndagstvivel

Bön

Musik – ett uttryck för tillbedjan

15 sep , 2020, 01.12 simon

 

Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud!”. Ps 33

Julmusik, böneutrop, kletzmer, jojk och kristen liturgisk ortodox sång. Det gemensamma: andliga toner.

Ett av de allra viktigaste elementen som skapar starka känslor och upplevelser av andlighet är musiken. Musik är ett språk som förenar människor som språkligt kanske inte förstår varandra. Musiken skapar gemensam kultur och samhörighet. Varför musik påverkar människor på det emotionella planet är det svårt att svara på, men precis som religionen kan ta oss till en ”annan värld”, kan musiken också göra det.

I många religioner är sång, dans och musik starkt sammanvävda med själva religionen och är det egentliga religiösa uttrycket. Inom västerländsk musik har en hel del musik blivit komponerad för att komplettera religion, och många kompositörer har hämtat inspiration från sin egen tro. Bach, till exempel, skrev det mesta av sin musik för den lutherska kyrkan. Också folkmusik och andra musikstilar har använts och anpassats för att passa religiösa syften eller så har musikstilen ursprungligen utvecklats från religiös musik.

Under denna vecka bjuds det på helig musik från torsdag till söndag i några kyrkor i Helsingfors och i Kulturcentret Caisa. Festivalen ”Sacred Music”, som nu ordnas för tredje gången, har bland annat hebreisk, persisk och samisk musik på programmet. Under festivalen visas också filmer där helig musik ingår i berättelsen.

Många människor som kanske inte anser sig vara religiösa upplever ändå liknande känslor av andlighet och helighet när de lyssnar till eller upplever musik som är förknippad med religionen. Jag uppmuntrar dig att med nyfikenhet och öppet sinne besöka någon av festivalens tillställningar och ta del av olika kulturers heliga musik.

Hela festivalprogrammet hittar du också på Facebook

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *