Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Välsignad urna

3 Nov , 2019, 11.01 Markus

 

När jag var lite yngre orkade jag bli mer upprörd över diverse teologiska dispyter inom kyrkan. Dispyter som ter sig nästan oförståeliga för vanliga medlemmar inom kyrkan men som tycks vara helt avgörande för vissa medarbetare inom kyrkan.

Nuförtiden blir jag närmast ledsen, då det finns en stor skara kyrkliga medarbetare och förtroendevalda som försöker lotsa kyrkan mot framtiden, men deras goda arbete försvåras av dessa (för den stora kyrkoskattsbetalarskaran) obetydliga dispyter. Då ev.lut kyrkan är medlemsfinancierad, är det inte helt irrelevant hur de betalande medlemmarna ser på kyrkans verksamhet.

Den senaste dispyten i denna kategori är välsingande av urnor. Att det på begravningen alltså inte är en kista som står längs framme i begravningskapellet. Där framme står en urna istället (som innehåller den avlidne som redan kremerats).

Detta tycks då inte vara OK i Finland. I Finland är det enligt utsago endast OK, om den avlidnes kropp är så svårt skadad att det inte är meningsfullt att ha en kista. Samtidigt finns det en växande skara anhöriga som önskar att det är en urna på begravningen, då det är vanlingare i många andra länder (som Tyskland).

Varför orkar jag då bli upprörd över detta? Jo, för att det finns principer som det är bra att hålla fast vid och sedan finns det principer som inte bör vara så viktiga. Denna faller under den senare kategorin.

Det finns helt enkelt viktigare principer att gräla om. Sådana som gäller kyrkans fortsatta verksamhet på ett större plan. Och sådana principer som inte skadar den (tunna) kontakt vi har med den 90% av kyrkoskattsbetalare som inte är aktiva inom kyrkan. De, som kontaktar kyrkan endast i tider av stor glädje eller stor sorg. Speciellt då det är stor sorg borde det finnas fingesspetsskänsla från kyrkans sida.

Kyrkan skall inte behöva gå med på vad som helst eller behöva göra begravningar till multimediaspektakel, men en urna kan omöjligen vara en knäckfråga. Eller om det är, borde man föra en allvarlig diskussion om varför det är en knäckfråga? Att man gjort så förr är inte en god orsak.

Må väl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *