Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Olika världsbild

1 sep , 2019, 08.36 Markus

 

Olika syn på livet och världen har fascinerat mej länge, speciellt skillanden mellan konservativt och liberalt tänkande människor. Har även skrivit ett antal bloggar om det genom åren.

Bakgrunden till allt mitt funderande kring detta handlar om att jag vuxit upp i en aktivt kristen miljö, men själv inte haft svaren på livets stora frågor lika lätt tillgängliga som många omkring mej tycks ha haft.

Traditionellt sätt har den bästa forskningen kring detta tema gjorts inom politiken, då man försöker förstå hur väljare tänker. Vilka värderingar styr väljarna och speciellt vilka värderingar som får folk till valurnorna?

En av de avgörande skillnaderna mellan konservativa och liberala har varit synen på familjens struktur och syfte. För de liberala är familjen en enhet där omsorg och närhet är det viktigaste, medan bland de mera konservativ lagda är familjens struktur och att det finns en klar auktoritet som är viktigt. Låter som en konstig indelning, men ett ypperligt exempel på skillnader i tankebanor är incidenten i flygplanet för ett drygt år sedan, då en aktivist vägrade sätta ner sig så att planet (med en flykting som skulle returneras till hemlandet) inte kunde lyfta. För de liberalt lagda var de självklart att man gjorde civil olydnad för att hjälpa en medmänniska, medan för de konservativt lagda var det mera viktigt att gällande lagar och föreskrifter skulle följas. Struktur framom omsorg.

Nå, nu har man kunnat forska lite vidare i ämnet, då klimatförändringen och synen på den verkar även dra tydliga skiljelinjer mellan olika grupper i samhället. Och som ett lite separat men relaterat fenomen, allt det ovett som Greta Thunberg får över sig.

Intressant nog verkar det finnas lite kopplingar även här. För att komprimera det till en mening: det som tycker att klimatförändringen inte är ett problem, tycks ofta även anse att det får finnas skillnader mellan hur olika grupper i samhället har det ställt. Att det är OK att en del har det bättre än andra. Att det kan finnas klassskillnader och att ett gott liv inte kanske kan förunnas alla. Det finns, f.ö, ganska mycket om detta att läsa på internet, om man vill fördjupa sig.

Detta är en tanke som för mej ter sig helt absurd. I grund och botten bör vi alla behandlas lika, även om vi har olika förusättningar i livet och t.o.m jag anser att man måste kunna klara sig bra i livet genom att vara flitig och framåtdrivande. Men det betyder inte, att man på ett fundementalt och ideellt plan kan acceptera, att det finns grupper i samhället som har mera rätt än andra att ha ett bra liv bara för att de tillhör en viss grupp.

Många står inför den svåra situationen där man måsta ompröva sina värderingar och eventuellt revidera sin livsstil. Om vi kan dra några paraleller från religiösa kretsar så vet vi att värderingar och livvstilar ändrar synnerligen långsamt, om någonsin. Kommer onekligen att bli intressanta kommande år, då verkligheten kommer att komma ganska många i kapp gällande livsstil och klimatet. Man får kalla det vad man vill, om det hjälper, men förändring blir det. Hoppas mot det bättre.

Må väl. Och skriv inte arga saker till/om Greta Thunberg. Det är helt onödigt. Om du tycker olika, argumentera med de forskare hon konsekvent hänvisar till. Eller ännu bättre, gör din egen forskning, som du sedan kan låta referentgranskas och publiceras i en vetenskaplig skrift.

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *