Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Valtider (för vissa)

19 jan , 2019, 10.19 Markus

 

Enligt relativt säkra källor skall det väljas ny biskop till Borgå stift. För den som inte är insatt i vilket stift den hör till så hör alla svenskspråkiga församlingar till Borgå stift, så ifall du läser detta och hör till en ev.lut församling, finns det stor sannolikhet att valet även gäller dig.

Tyvärr har de flesta kyrkbänksnötare inte möjlighet att rösta i ett biskopsval, men man kan naturligtvis göra sin röst hört och lyfta fram den till de som får rösta.

I biskopsval finns det i princip två grupper som får rösta:

  1. prästerna. De röstar alltså på sin blivande förman
  2. ett gäng lekmän som är utvalda bland förtroendevalda (församlingsråd el. dyl), alltså i princip personer som är relativt eller mycket insatta i ärendet

Alla som röstar är alltså väl införstådda i vad de röstar på och varför. Vilket är både bra och dåligt. Det är bra för att då är det mycket svårt för en populist att bli vald, såvida inte populisten lyckas övertyga både prästerna och lekmännen.

Den dåliga sidan av detta valsystem är att förnyelse inom kyrkan blir synnerligen svårt. Det är ganska sällsynt att en medarbetare röstar på att deras vardag skulle ändras dramatiskt. Detta gäller vilken arbetsplats som helst. Om du kunde välja din blivande förman, skulle du föredra en person som låter dig fortsätta ungefär som förut eller en person som kanske förändrar din vardag och hur du sköter ditt jobb?

I de flesta fall väljer man då en person som inte ändrar på en ens vardag allt för mycket. Återigen, bra för kontinuietet, dåligt för framtid och förnyelse.

Nå, lekmännen då? Nu har jag inte exakt data på demografisk spridningen av elektrorerna, men enligt den begränsade och subjektiva informationen jag har är det en betoning på personer i övre medelåldern och/eller pensionsåldern. Vilket innebär vissa utmaningar för den som försöker sälja in lite nytt tänk i valrörelsen. Som en bisats kan konstateras att just människor som är +50 år är de som är mest benägna att tro på falsk information på internet (finns ett antal forskningar i ämnet), så vi får hoppas att ingen kandidat börjar sprida falsk information. 

Behövs det nytt tänk i stiftet? Tja, beror väl vem man frågar. Den nuvarande biskopen vore en mycket god kandidat själv, men har uppenbarligen valt att sluta innan andra börjar föreslå det. Inte för att jag tror att många har föreslagit det åt honom, men tyvärr finns det alltför många ledare med pensionstjänster som inte förstått att sluta i tid. Så hatten av åt honom för det.

När nu de som väljer den kommande biskopen funderar på vem de skall välja, skulle jag önska att de tog del av demografisk information om sin församling och stiftet. Hur ser framtiden ut? Vilken grupp människor är det viktigt att kyrkan tilltalar?  Inte alltså hur det såg ut för 10 år sedan eller ”på gamla goda tiden” utan hur framtiden ser ut.

Kan även vara värt att ha i åtanke att kyrkans nuvarande kostnadsstruktur kräver en relativt stor betalarskara. Ett faktum som måste beaktas vare sig man vill eller inte. Alternativt behövs en kandidat som kan övertyga en mindre skara medlemmar att betala mera kyrkoskatt. Inte ett lätt val.

Må väl.

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *