Vardagstro och söndagstvivel

aktuellt,Andetag,Att välja det goda,Pride

Ingen förlorar på jämlik äktenskapslagstiftning!

20 jul , 2015, 06.00 Rofa Blauberg

 

Föreningen aito avioliittos [sic] medborgarinitiativ mot en för alla medborgare i landet Finland rättvis äktenskapslagstiftning har nått de 50000 underskrifter som krävs för att riksdagen ska ta ställning till det. I en demokrati är detta helt rätt och riktigt och såtillvida har jag inget att invända. Jag är heller inte särskilt oroad för att riksdagen på basen av initiativet skulle ändra åsikt i frågan. Det som däremot oroar mig är att en så hisnande stor mängd finländare till synes helt okritiskt har skrivit på ett initiativ som så uppenbart bygger på fördomar och backas upp av populärvetenskapliga artiklar av ytterst tveksam vetenskaplig kvalitet.

Samtidigt är det just i hur värdelöst själva initiativet är, hur undermåligt föreningen argumenterar för sin sak och hur uppenbart det är att drivkraften bakom initiativet är fördomar, okunskap och avsky, det som fyller mig med tro på att denna manifestation av missunsamhet aldrig kommer godkännas i riksdagen*.

Och till alla er som tycker allt trams och dillande och alla hopdiktade historier om barns rättigheter – till bägge biologisk förälder, till mamma och pappa mm. – i initiativet äger någon som helst trovärdighet i det här fallet. Ni har fel!

De vuxna som är mest lämpade att vara föräldrar och att ta hand om ett barn är de vuxna som är beredda på och har förmåga att göra detta. Då vi diskuterar föräldraskap ur en kvalitativ synvinkel kan sexualiteter och familjekonstellationer knappast vara betydelsefulla variabler. På det hela taget är det intressant att föreningen valt att gå in på den här linjen, då det rimligtvis måste vara oändligt mycket vanligare att heterosexuella, biologiska föräldrar kommer till korta i sin roll just som föräldrar. Det att ett par har getts biologiska förutsättningar att fortplanta sig, är långt ifrån en garanti för att det är önskvärt att paret ska göra det (fast så får en inte säga eftersom det ju är meningen att alla heterosexuella ska ingå äktenskap och skaffa barn).

Jag vill avsluta med en hälsning till alla som fortfarande tycker att barn far illa av att ha homosexuella föräldrar: ni kanske vet att jag är adopterad och lycklig över mina föräldrar. De är inte biologiska men helt perfekta och som en följd av detta tycker jag adoption är en riktigt bra grej.

Om vi tillåter oss en tankelek om biologiskt föräldraskap (ni vet, det ni kallar det enda riktiga) kontra adoption (som skrämmer er och snart kommer vara tillåtet också för samkönade par) och vi fortsätter leken med att låtsas att jag föds nu som barn till föräldrar som inser att de inte är lämpade att ta hand om mig och därför väljer att adoptera bort mig landar vi kanske ungefär här: i valet av nya föräldrar står jag mellan ett par som är som ni (som kommer att uppfostra mig till att avsky allt som är annorlunda än jag själv, att avhumanisera och hata allt allt som avviker från föreställda normer och att aldrig aldrig tänka kritiskt eller ens själv**) och alternativet: att jag ska få växa upp hos en familj med två älskande föräldrar som kanske har samma kön eller också inte och som visar mig det vackra i all den mångfald vår värld består av. Som lär mig att vara nyfiken på alla slags människor, som lär mig att se människan i alla människor och som lär oss att vi alltid i första hand är människor och att vårt värde som sådana inte påverkas av sexualitet, genus eller biologiskt kön. Vilket alternativ skulle ni välja? Vilka låter mer lämpade att vara föräldrar?

*Jag tvivlar inte på att många agerar på basen av religiös övertygelse och jag har full förståelse för att beslutet om jämlik äktenskapslag därför kan kännas svårt. Det ligger heller inte i mitt intresse att döma människor på basen av åsikter i en viss fråga, det är åsikten jag inte gillar.

Jag är också medveten om att alla ord här (fördomar, okunskap och avsky) inte stämmer in på alla som skrivit under, välj ett som känns lämpligt eller föreslå ett nytt om jag missat något 😉 . Jag tolkar ju utgående från egna premisser, men eftersom mina förutsättningar att förstå är begränsade hör jag gärna hur du resonerar. Jag vill bli bättre på att förstå hur du tänker.

**Märker ni att jag här gör samma sak med er som ni med de samkönade paren? Jag stämplar er utan att alls veta hurdana ni är. Jag tillskriver er egenskaper jag inte har några ordentliga belägg för att verkligen finns. Hur känns det? Känns det rättvist? Eller kanske lite kränkande? Om svaret blir det sistnämnda har både jag och ni anledning att se oss själva i spegeln.

Läs också

4 kommentarer

 1. Daniel Norrback skriver:

  Jämlik? Jämlik blir väl äktenskapslagen först när vem som helst får gifta sig med vem/vad/vilka som helst. Vilket inte är fallet bara för att en viss grupp(homosexuella) får äktenskapliga rättigheter.

  • Rofa Blauberg skriver:

   Om begreppet jämlik vållar problem för dig föreslår jag att du konsulterar en ordbok. Din ton genom merparten av debatten under föregående inlägg och i denna kommentar har varit infantil och osaklig (observera att jag tar ställning till tonen, inte dig som person).

   Äktenskapslagen eftersträvar en jämlik behandling av människor utgående från sexualiteter. Det innebär uttryckligen att homosexuella och bisexuella får samma lagstadgade rättigheter som heterosexuella.

   Att lagen inte tar ställning till sådana, för andra skadliga, sexuella preferenser (pedofili, nekrofili mm.) som förekommer inom samtliga sexualiteter är inget problem eftersom dessa inte är sexualiteter.

   Om du vill fortsätta diskutera får du lov att ändra ton. Jag vill gärna förstå hur du tänker. Pröva på att förklara det istället för att komma med vidriga påståenden som ”Jämlik blir väl äktenskapslagen först när vem som helst får gifta sig med vem/vad/vilka som helst.”

 2. Daniel Norrback skriver:

  Pedofili är visst en sexualitet. En pedofil har inte valt att bli pedofil. Den känner sig starkt attraherad av barn på samma sätt som en homosexuell attraheras av samma kön. Både pedofili och homofili är sexuella avvikelser.

  • Rofa Blauberg skriver:

   Okej Daniel. Nu är det dags för dig att gräva fram skämskudden, ställa dig i hörnet och fundera på hur fruktansvärt undermåligt du argumenterar. Jag har uppepade gånger förklarat för dig varför pedofili inte är en sexualitet på samma sätt som homo -, bi- och heterosexualitet är det. Om du inte klarar av att förstå hur det hänger ihop är det läge för dig att allvarligt överväga om du överhuvudtaget har kapacitet att delta i debatter som denna. En förståelse av vilken skillnaden mellan sexuella läggningar och avvikelser är, torde vara en grundläggande förutsättning för att en överhuvudtaget ska kunna diskutera detta tema. Vill du fortsätta skriva här får du lov att diskutera sakligt. Kommentarer av dig som jag uppfattar som osakliga kommer jag att avlägsna från mina inlägg. Tack för att du förstår.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *