Vardagstro och söndagstvivel

Andetag

Tankar om det dubbla kärleksbudet.

13 jul , 2015, 22.33 Rofa Blauberg

 

Apropå föreningen ”Aito Avioliitto”* [sic] och deras motstånd mot en förnuftig och rättvis äktenskapslagstiftning vilken senast förra veckan i form av lekparkspropaganda väckte starka reaktioner: jag har alltid uppfattat det dubbla kärleksbudet –

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

– som det viktigaste budet i kristendomen, som något varje kristen ska sträva efter att följa. Som jag förstår det innebär handlingen att älska sin nästa som sig själv, att en som kristen bör vilja sina medmänniskor gott, ge dem samma rättigheter som en själv har, dela med sig av sina privilegier och då någon blir förtryckt, befinner sig i underläge eller nekas självklara mänskliga rättigheter: söka upprättelse för den som behandlas fel, dela med sig av sina privilegier, kämpa för att alla människor blir bemötta på ett likvärdigt sätt.

Tydligen har jag sovit i kyrkan och på lektionerna på konfirmandlägret för det visar sig att det finns en massa undantag till den här enkla regeln, framförallt delen ”och din nästa som dig själv”. Vilka dessa är och hur jag ska bära mig åt för att hitta dem har jag ingen aning om. Men, eftersom det i längden är ganska tungt och emotionell dränerande att hela tiden gå omkring och tycka lika mycket om människor som jag tycker om mig själv, så hoppas jag att någon av er som kanske är mer bibelsprängd än jag kunde hjälpa mig lite på traven.

Någon som vet, hur får jag reda på vilka av mina medmänniskor jag inte behöver älska så som jag älskar mig själv? Det verkar ju finnas svar någonstans, men jag själv hittar dem inte (vet inte var jag ska börja leta ens).

Ps. Jag driver med er (om inte det blev klart). Jag utgår från att svaret på min fråga är att det inte finns några sådana människor som jag inte behöver försöka älska som mig själv. Jag vet att det kan vara fruktansvärt svårt att tycka om människor som står för sådant en inte kan stå för, människor som är olika, vars åsikter känns dumma eller kränkande. Ni märker själv hur kämpigt det är för mig. Men ändå, det verkar finnas undantag och grunderna för dessa känns för mig fullkomligt godtyckligt utvalda.

*Jepp, jag kritiserar dem och kopplar dem till kristna. Bland dem som stöder rörelsen finns allt för många som drar Jesus-kortet för att parallellen skulle vara orimlig.

Läs också

16 kommentarer

 1. Daniel Norrback skriver:

  Skulle det vara ”rättvis lagstiftning” att favorisera en sexuell minoritet på bekostnad av alla andra sexuella minoriteter? Det måste ju finnas andra grupperingar än homosexuella som vill gifta sig? Varför skall dessa diskrimineras? Och på tal om kärlek: Kärlek är inte detsamma som att ge alla rätt att göra vad som helst. Äktenskapet är enligt Guds klara Ord förbehållet en man och en kvinna. Om man struntar i Guds vilja och Ord så älskar man inte Gud.

  • Rofa Blauberg skriver:

   Vilka sexuella minoriteter syftar du på? Specificera gärna.

   Sedan talar jag inte om att ge alla rätt att göra vad som helst, jag talar om att inte vägra andra rättigheter som är självklara för en själv. Skillnaden är stor.

   Och fortsättningsvis – menar du att det är din plats att döma? Är det kärleksfullt? På vilket sätt är det att följa det dubbla kärleksbudet?

 2. Daniel Norrback skriver:

  Dessutom behöver man inte vara kristen för att inse det naturliga i att äktenskapet är heterosexuellt: Endast heterosexualitet kan frambringa nytt liv och sålunda tjäna samhället. Homosexualitet kan aldrig ge liv. Vad vuxna människor gör med varandra är deras ensak. Men blanda nu för Guds skull inte in barn i onaturliga förhållanden! Varje barn har en pappa och en mamma. Det onormala blir aldrig normalt, hur gärna man än skulle vilja.

  • Rofa Blauberg skriver:

   På vilket sätt är homosexuella förhållanden onaturliga? Sådana förhållanden förekommer i hela skapelsen.

   Och vilken skada menar du att barn kan ta av att ha två föräldrar som älskar dem? Det finns myriader av undersökningar som bevisar att barn med homosexuella föräldrar mår precis lika bra som barn med heterosexuella föräldrar.

   De fördomar du sprider blir inte kärlek, inte hur mycket du än försöker.

   Men hej, eftersom du är expert på de här frågorna får du gärna svara på min ursprungliga fråga: hur får jag reda på vilka människor jag inte behöver kämpa för att älska lika mycket som mig själv?

   • Daniel Norrback skriver:

    Homosexualitet är onaturligt på det sättet att det aldrig frambringar liv. Ser man på en manskropp så är det uppenbart för alla att den inte är skapad att ja sex med en annan man utan med en kvinna. Endast heterosexualiteten för människosläktet vidare. Då hompar skall adoptera så är de alltid beroende av barn som blivit till genom heterosexualitet. Detta visar att heterosexualitet är det normala och överlägsen homosexualiteten. Exempel på andra sexuella avvikelser är pedofili och nekrofili. Om man på riktigt är för en jämlik äktenskapslagstiftning så borde också dessa och andra minoriteter få gifta sig enligt sin läggning. Annars är äktenskapslagen inkonsekvent-eller hur? Varför skall just homosexuella få specialrättigheter som inga andra sexuella minoriteter har? Ditt påstående om attbarn mår lika bra i homofamiljer är lögn: Det finns statistik som visar att pedofili är dubbelt vanligare hos homofamiljer än hos heterofamiljer. Barn skall inte behöva växa upp i onaturliga förhållanden. Har man valt en homosexuell livsstil så har man valt bort möjligheten att få barn. Det finns massvis med kärleksfulla heteropar som vill adoptera. Homoadoption är själviskhet från vuxnas sida. Det handlar inte då längre om att se till barnens bästa.

    • Rofa Blauberg skriver:

     Och vilken statistik är det? Ska du komma med påståenden som att pedofili är dubbelt vanligare i homosexuella familjer än i heterosexuella får du gärna backa upp det med fakta. Ditt påstående är så orimligt att det låter som något folk skriver på hatbloggar.

     Homosexualitet är inte en livsstil en väljer, det är en sexualitet precis som heterosexualitet och bisexualitet. Nekrofili och pedofili vilka du också nämner är i sin tur benämningar på avvikande sexuella preferenser som förekommer inom alla tidigare nämnda sexualiteter. Så homosexualitet finns på samma plan med heterosexualitet, medan -filierna är delar av bägge.

     Sedan förstår jag inte som kristen vad kyrkan har att skaffa med om homosexuella får gifta sig borgerligt. Jag förstår heller inte vad någon har att förlora på det, allra minst barnen. Men jag är ju en sekulariserad Helsingforsare.

     • Daniel Norrback skriver:

      Du efterlyste statistik: Här har du nåt att bita i: familyresearchinst.org/2009/02/child-molestation-and-homosexuality-2/ Studien visar alltså att trots att de homosexuella endast är c:a 2 % av befolkningen, så är 20-40 % av alla pedofiler homosexuella.Att en liten minoritet står för en tredjedel av alla pedofilbrott visar att det finns en koppling mellan homofili och pedofili.

 3. Daniel Norrback skriver:

  Att något förekommer i skapelsen är inte ett bevis för att det är enligt Guds vilja. Eller menar du att mord och våldtäkt också är rätt? Det förekommer ju hela tiden i skapelsen! Jag håller inte med om din definition av kärlek. Kärlek är inte att acceptera allt. Kärlek är att sätta gränser. Om jag älskar en alkoholist så uppmuntrar jag inte honom att supa(synda). På samma sätt kan jag inte uppmuntra en homosexuell att synda, om jag älskar honom. Rofa: Tror du attGud fördömer homosexualitet i Bibeln bara för skojs skull? Eller kan vi lita på Guds Ord?

  • Rofa Blauberg skriver:

   Eftersom jag är mindre bildad på det här området än du (antar jag att är uppenbart 🙂 ) så skulle jag bli glad om du kunde peka på något ställe i Nya testamentet där Gud uttryckligen fördömer homosexualitet. Bara så jag kan läsa på.

   Sedan undrar jag: finns det inte en massa andra bud – Guds ord också de – som vi idag inte är så noga med. Varför är det så viktigt att fördöma just homosexualitet?

   • Daniel Norrback skriver:

    1 Mos 18:22, Rom 1:26-27, 1 Kor 6:9-10, 1 Tim 1:10-11. Jesus bekräftade ju också den judiska äktenskapssynen i Matt 19, i vilken det var självklart att homosexualitet var emot Guds skapelseordning. Ingenstans i Bibeln finns ens en antydan till att Gud skulle godkänna homoäktenskap.

    • Daniel Norrback skriver:

     Vissa gammaltestamentliga bud har ju inte länge giltighet för kristna, i och med att Bibeln ”uppdaterar sig själv” med vissa saker i NT. Dit hör dock inte budet emot homosex, som ju bekräftas flera gånger också i NT.

     • Rofa Blauberg skriver:

      Men det enda som uttryckligen kan anses komma från Jesus är bekräftelsen av äktenskapet i Matt 19? Där talar han ju främst om skilsmässa.

      Visst, jag ser att din avoga inställning mot samkönade äktenskap kan få visst stöd i det här stycket. MEN, bara så länge det handlar om att gifta sig i kyrkan.

      Dessutom krävs nog en rågad skottkärra fantasirik och påhittig texttolkning för att läsa stället som ett fördömande av homosexualitet.

      Din tolkning av kärlek verkar utgå ifrån att du själv får välja vem som är värd att älskas. Jag tror inte det är så. Jag tror att det dubbla kärleksbudet innebär att vi inte får förtrycka människor bara för att de är olika.

      Nu vill du säkert komma med en massa trams om pedofili, nekrofili, mord och våldtäkt och försöka jämställa dessa med homosexualitet. Jag ber dig, avhåll dig från sådana vidrigheter. En sådan argumentation får dig att framstå som en ganska obehaglig människa – något jag är säker på att du inte är. Försök hålla dig saklig.

      Homosexualitet är en naturlig sexualitet som inte skadar någon. Inte heller barn som växer upp i regnbågsfamiljer far illa av att göra det. Det att homosexualitet förekommer hos färre människor än heterosexualitet gör inte homosexualitet till något mer onaturligt än att jag och du hör till an minoritet som talar svenska i ett land där 95% av invånarna har ett annat modersmål.

      Och ja – språk och sexualitet går bra att jämföra. De är båda fenomen som i olika variationer förekommer hos alla människor.

 4. Frida skriver:

  Jag skulle vilja svara på Daniels kommentar med artikeln från familyresearchinst, men det fungerar inte av någon anledning. Hur som helst. För det första är FRI inte på något sätt oberoende i den här frågan, då de själva konstaterar att de har ”…one overriding mission: to generate empirical research on issues that threaten the traditional family, particularly homosexuality, AIDS, sexual social policy, and drug abuse”. Med andra ord är de färdigt negativt inställda till frågan och har därmed lättare att vrida argument till sin fördel. För det andra har de faktafel i sin artikel, t.ex. får de 3% till 30% redan under första underrubriken. För det tredje har en stor del av deras källor använt sig av en undersökning som Cameron et al genomfört, och som senare kritiserats för att ha varit dåligt genomförd och inte uppfyller de krav som ställs på en scientific survey (de svenska orden sviker mig just nu). Läs t.ex. mer om det här http://psychology.ucdavis.edu/faculty_sites/rainbow/html/facts_cameron_survey.html
  En annan källa säger rakt ut ”Since pedophilia either does not exist at all in women, or is extremely rare, only men were included in the study.” Alltså vad i hela friden. Det vrider ju resultaten alldeles. Lägg till det att flera av källorna i sin tur använder sig av material från 60-talet och äldre, då man fortfarande klassade ”avvikande” sexualitet som en mentalsjukdom, vilket naturligtvis påverkade allt material som skrevs både direkt och indirekt.

  • Rofa Blauberg skriver:

   Precis! Tack för din kommentar Frida. Daniel, det är helt uppenbart att family research institute bedriver vinklad forskning. Jag ger deras forskning 0 av 100 möjliga akademiska trovärdighetsstjärnor. Vill du argumentera på vetenskapliga grunder får du göra bättre och göra om. Skäms för att använda dig av låtsasvetenskap,

 5. Daniel Norrback skriver:

  Rofa: Också Pauli ord är Jesu Ord, eftersom Jesus utvalde Paulus till sitt språkrör och redskap. Låt mig ställa en motfråga till dig: Var hittar du stöd för att Jesus avvisar den judiska äktenskapssynen eller säger att homoäktenskap är ok?

  • Rofa Blauberg skriver:

   Tack för din fråga. Eftersom du frågar om saker jag aldrig påstått tänker jag inte besvara din fråga. Här med avslutas denna diskussion. Hejdå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *