Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Fakta eller fiktion

30 Nov , 2013, 10.39 Markus

 

Någon frågade vad jag menade när jag skrivit att jag väntar på facit till den goda boken. I all sin korthet handlar det om att jag har svårt med att den goda boken (den stora B-boken) tycks användas för att motivera nästan vad som helst. Enklast vore det om det kom någon form av facit, som gav klara direktiv om vad som verkligen menas med det texter som valts att publiceras i denna textsamling.  Det vore inte heller helt fel att uppdatera texten till modern tid, vilket egentligen inte är så svårt. T.ex är det ganska uppenbart att om man irrat 40 år i öknen har man helt klart använt sig av iPhonens kartapp.

Det som stör mej mest är att det finns vissa berättelser som i praktiken inte är möjliga, vilket gör att samtligt innehåll omöjligen kan vara absolut fakta.  Därmed måste någon kunna göra den korrekta bedömningen på vilka historier skall tolkas hur, samt vilken lärdom som skall dras av respektive historia. Antagligen är många historier delvis sanna, men sen är de lite färgalagda för att skapa önskad effekt.

Ett ypperligt exempel på en historia som säkert delvis kan vara sann, men inte riktigt fullt ut är historien om syndafloden. Det finns ett antal problem med den, men vi tar de mest uppenbara i korthet. De flesta orsakerna är relaterade till logistik, men utöver dem så måste man godkänna evolutionsteorin och teorin om kontinentalplattornas rörelse för att historien kan vara ens delvis möjlig. O andra sidan är det ju intressant att denna historia kräver evolutionslära för att den skall fungera…

Säg att man bygger en större båt som skall transportera ett större antal djur. Då behöver man (utöver tillräckliga och passande utrymmen för samtliga djurarter) mat, vatten, hö, avfallshantering och en god luftventilation för samtliga djur.  I korthet, det är ett enormt skepp med väldigt avancerad teknik vi talar om.

För att göra detta enkelt så kan vi anta att arken innehöll ungefär samma mängd djur som finns på Högholmen.  Vissa är stora, vissa små, vissa skall ha de mörkt, andra ljust, en del äter levande föda medan andra äter grönsaker eller växter. Alla skall däremot ha färskt sötvatten och behöver gå på tuppen.  Såvida inte båten hade ett genialisk foder-, vatten och avfallshanteringssystem  (som inte finns ännu idag ens) så kan vi anta att den gode Noa med familj jobbade övertid med djurskötseln.

Om vi nu antar att man lyckats med bedriften att bygga ett fartyg ovan, så börjar först de verkliga problemen:  att samla in samtliga djur från samtliga kontinenter. Inte ens moderna fraktskepp (med synnerligen kraftiga dieselmotorer) kan på 40 dagar hinna från Mellanöstern (där rimligtvis Noa levde) via Indiska subkontinenten till Kina, sedan till Australien, över stilla havet till Sydamerika, sedan Nordamerika, tvärs över Atlanten till Afrika och sedan ännu Europa. Hela denna sträcka alltså med foder och vatten för samtliga djur man samlar upp på vägen.

Moderna jumbotankers skulle inte räcka till och de har otroligt starka motorer. På Noas tid var det segel som gällde och vi kan anta att Noa inte kände till hur vindarna rör sig runt planeten. Men, även om han gjorde så skulle det inte lösa problemet.

Om samtliga kontinenter varit sammansvetsade till en stor kontinent (Pangea tror jag att en variant kallas) så skulle logistiken onekligen underlättas, men då är kontinenten så stor att få arter skulle hinna till ett visst ställe på ena sidan av kontinentalkusten inom 40 dagar.

Då det är helt uppenbart att samtliga djur inte kunnat komma med på båten, måste vi alltså anta att antingen är detta en god historia eller så accepterar vi att evolution skett efter syndafloden. Annors skulle den nuvarande faunan bestå av några fåtal djur. Floran antar jag att återuppstod sedan när översvämningen dragit sej tillbaka (om än ingen vet vart allt vatten försvann och nej, Arctic och Antarktis fick inte sitt istäcke på någon vecka eller månad).

Jag lovade fatta mej kort, så vi skall inte gå in djupare på detta (det finns ett antal orsaker till), men vad jag försöker säga är att jag gärna skulle se en revision av alla de visdomar, läror och regler som finns skrivet så att det är relevanta år 2013.  Annors får jag utgå ifrån min egen tolkning och den baserar sig på den världsbild som jag år 2013 har som liberal nordeuropé, och den är kanske då inte kompatibel med andra världsbilder.

För mej räcker att man är snäll, omtänksam och försöker hjälpa sin nästa. Svårare än så behöver det inte vara.

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *