Vardagstro och söndagstvivel

Andetag

Vem får uttala sig?

19 Nov , 2013, 13.44 Mathias Rosenlund

 

Vem har rätt att uttala sig om trosfrågor? Det självgivna svaret är väl att alla har det. Precis alla. Men är det verkligen så? Vilka röster om tro tar allmänheten i så fall på allvar? Prästers? Intellektuella ateisters? Skeptikers? Påvens?

Personligen tycker jag att tro bäst förmedlas och kan förstås vid köksbordet, i ett kafé med en kopp kaffe i handen, på torget (för att nu ens lite knyta an till nytestamentlig symbolik). Ibland blir det dock så att jag saknar undervisning, eller föreläsningar, eller – gudstjänster. Jag vill nu som då höra någon tala som har erfarenhet av trosfrågor, antingen praktisk erfarenhet av t.ex. missionärsarbete eller teoretisk erfarenhet i form av teologiska studier eller liknande.

Jag har inte varit aktivt medverkande i någon församling eller något troende sammanhang på många år, och det jag kanske mest av allt saknar är ett umgänge med människor som delar en ungefärlig syn på livet och tron som jag själv har. Trots det här har jag också blivit allt mer skeptisk när det gäller min syn på auktoritativa röster om tro. Så kanske den fråga jag borde ställa mig är: vilka röster om tro tar jag själv på allvar?

Ja, det är en bra fråga. Jag lyssnar t.ex. inte speciellt uppmärksamt till anonyma bibeldunkande dömande röster på internet. Inte heller människor som ringer hem till mig sent om kvällarna (ja, det har hänt) och tycker det är dåligt och negativt att jag har skilt mig från den kvinna jag var gift med i tio år. Tror jag då på Bibelns röst? Ja, det gör jag, med ett visst filter som kan definieras som en medvetenhet om tids- och kulturförståelse. Lyssnar jag till präster? Ja, oftast i alla fall, beroende på den grad av hårt dömande snarare än ödmjukhet och människokärlek de ger uttryck för. Lyssnar jag till påven? Eh, nej, eller: ibland.

Jag borde lyssna på Gud. För jag tror ju på Gud. Men hur gör man det? Kanske är det just här jag behöver tala med andra som har mer erfarenhet. Vad innebär det att lyssna till Gud? Jag tror inte att det handlar om att höra en fysisk röst, eller att se brinnande texter skrivna på väggarna om nätterna. Men kanske kan man uppfatta vad och vem Gud är genom att helt enkelt samtala om saken med andra, genom att försöka utöka sin förståelsehorisont och bredda sina referensramar.

Frågan består: vem får uttala sig om tro? Och varför lyssnar vi till vissa röster mer än andra, och varför är det just de röster man lyssnar på mer än andra?

Läs också

En kommentar

  1. Ju mera en människa lyssnar till Gud dess mer lik blir hon en annan människa som också lyssnar till Gud och till slut är vi alla ett i Kristus och kan fungera som levande stenar etcetera.Ju mera en människa åtrår Guds röst dessto närmare kommer Han och hon hör Hans vilja. Vill Gud så kan han tala genom tecken och under till själar som är tacksamma härför. Be så får du!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *