Vardagstro och söndagstvivel

aktuellt,Andetag,Att välja det goda

Kyrkan, twitter, korset och den rasistiska demonstrationen

1 feb , 2016, 21.56 Rofa Blauberg

 

I sviterna av en manifestation mot att hjälpa asylsökande och för ett Finland med stängda gränser vilken ordnades av rörelsen stäng gränserna som påstår sig agera fosterländskt, reagerade den evangelisk-lutherska kyrkan i i Finland på att ett stort kors bars längst fram i demonstrationståget. Eftersom gruppen som ordnade sammankomsten har förknippats med rasism valde kyrkan att ta avstånd till bruket av korset på evenemanget. I sitt avståndstagande på twitter meddelade kyrkan rätt och slätt att en rasistdemonstration är helt fel ställe att använda korset eller andra kristna symboler på (AMEN!).

Nu har ändå någon/några från stäng gränserna-rörelsen tagit illa upp av att stämplas som rasister och rörelsen anklagar nu kyrkan för ärekränkning. För att kyrkan kallat en demonstration som ordnats av en grupp med medlemmar som uttalar sig synnerligen främlingsfientligt för rasistisk*. Det är intressant tycker jag.

Då jag läste lite bland inläggen i rörelsens facebookgrupp hittade jag en text där bruket av korset förklarades med att gruppen ville hedra minnet av en flicka som dödats för ett år sedan. Om detta är fallet, vilket jag inte har någon anledning att tvivla på, är det förståeligt att någon kan känna sig kränkt.

Samtidigt tycker jag rörelsen inte uppriktigt kan anse att det är konstigt att någon reagerar på att just de använder korset. För en oinvigd är det på basen av bilder omöjligt att förstå vad gruppens intentioner med korset är. Däremot är det desto lättare för vem som helst att surfa på rörelsens facebookgrupp och bilda sig en uppfattning om vad rörelsen går ut på. Och på basen av det en snabbt hittar, ligger det nära till hands att konstatera att rörelsen helt själv stämplar sig själv som rasistsik, utan någon som helst hjälp från kyrkan. Kolla själv nedan:

RK3

På den första bilden föreslår någon att man borde köpa en begagnad sexdocka åt männen på asylboendena så att dessa skulle slippa våldta. Osakligt och rasistiskt.

RK2

 

På den andra bilden delas en artikel om att biskoparna i Helsingfors Irja Askola och Ambrosius anser att det vore viktigt att hitta utrymmen för muslimer att verka i. Den första kommentaren konstaterar att de två ”clownerna” borde tas av daga och den andra kommentaren vill göra gällande att de två sviker sin egna kyrka (fast det är ju ev.luth och ortodoksa kyrkan det är frågan om -och inget svek). Avgör själv hurdan människosynen i det här inlägget är.

RK1

På den sista bilden ser vi en artikel om en tysk politiker som uppmanat att skjuta asylsökande vid gränsen. Hen som delat artikeln uttrycker sitt stöd för idén och hen som kommenterat menar att det här är något som skulle behövas också i Finland och att det är värt att begå brott i syfte att försvara ens hemland. Vad tycker du, kan uttalandet uppfattas som främlingsfientligt? Rasistiskt?

Rörelsen stäng gränsernas facebookgrupp kryllar av material som talar för att det är frågan om en åtminstone till stora delar rasistisk gruppering. Det går inte att förneka.

Då jag läser bland inläggen slås jag ändå av tanken att medlemmarna antagligen inte i första hand är rasister. Att de rasistiska uttalandena kanske är en följd av något annat. Många uttrycker sin sorg, ilska och oro för att Finland väljer att hjälpa dem som kommer utifrån samtidigt som det egna folket lämnas i sticket.

Jag har svårt att släppa tanken att bland dem som skriker högst, finns också de som vi i vår spariver är beredda att offra och som vi är beredda att stämpla som lata och oföretagsamma samtidigt som vi stänger deras arbetsplatser. Fattigdomen växer i Finland, allt fler riskerar råka illa ut och falla utanför. Jag når inte ända fram med min tanke, men jag är säker på att här finns en diskussion som behöver tas.

Jag tror inte att ett samhälle som mår bra, ett jämställt samhälle är rasistiskt. Därför tänker jag mig att alla vi som är beredda att ropa rasist först bör se oss själva i spegeln. Vilka privilegier har vi, på vems bekostnad har vi det bra? Har vi röstat på en politik som gynnar alla? Kan det vara att vi bidrar till att klyftorna människor emellan bara växer? Så är det bara för oss att begrunda svaren.

 

Vi ska absolut inte tolerera rasism, det hoppas jag är självklart. Men, vi ska inte heller se rasism som något som helt saknar koppling till oss.

Många av de mest destruktiva politiska ideologierna i världshistorien har fötts ur fattigdom och en känsla av maktlöshet. De har fötts ur situationer som de fattiga och maktlösa antagligen inte hade befunnit sig i, om inte någon gjort sig rik och mäktig på deras bekostnad. Inte heller med denna tanke når jag ända fram, men här finns något som skaver, som säger att också jag har ett ansvar, att också jag på något plan har skuld.

Eller, tänker jag helt fel nu?

 

*Okej, ska erkännas att det på finska finns viss tolkningsmån här.

2 kommentarer

 1. Gunilla Björkman-Bobb skriver:

  Rofa, min åsikt är att den evangelisk lutherska kyrkan gjorde helt rätt i att fördöma användandet av korset i en rasistisk demonstration arrangerad av ”Rajat kiinni!-kansanliike”. Detta är väl inte ärekränkning. Gruppens ära kränks inte om man som kyrkan gjort konstaterar fakta. Av facebook inläggen att döma fyller organisationen tydligt kriterierna för en rasistisk organisation. Att korset används som symbol i en rasistisk demonstration skall naturligtvis inte tolereras. Lika lite som IS och andra terror grupper borde tillåtas använda koranen som tillhygge för sina våldsdåd. Religioner i sig är inte onda, det är närmast vi människor som förvrider religionernas budskap och symboler som är vilseledda och förvirrade.

  Tror inte att fattigdom, marginalisering, utsatthet och rädsla i förlängningen automatiskt leder till rasism. ”Vi och de” är ett rätt allmänmänskligt fenomen, men då detta övergår till rasism, grupphets och riktat våld måste nog andra ingredienser ha tillkommit. Vår historia är full av exempel på hur detta sker. Förmildrande omständigheter som kan förklara dessa övergångar finns säkert att hitta, men hjälper inte dem som utsätts för hatet och våldet. Att se de rasistiska förövarna som offer för ekonomisk och social ojämlikhet är en sak, att skuldbelägga oss andra för aggressiviteten och våldet är att frånta förövarna det individuella ansvaret för de rasistiska handlingarna. Det är som att behandla dem som hjälplösa barn som inget annat förmår eller förstår. Dessa är vuxna människor som medvetet väljer att handla som de gör mot sina medmänniskor.

  Vi har alla ett gemensamt ansvar att förhindra och motarbeta destruktiviteten i våra samhällen var vi än bor och verkar, oberoende av ekonomisk och social ställning.

  • Rofa Blauberg skriver:

   Fast där är jag inte helt säker på att jag håller med. En rasistisk handling är en rasistisk handling, våld är våld och en förövare är alltid en förövare. Som individ bär hen skulden för sina gärningar.

   Efter att jag skrev inlägget har jag hört allt fler människor tala om det här med asylsökande och det har stärkt min tro på att det finns en klassaspekt i det hela. Det verkar finnas en uppfattning hos dem som hör till de mer utsatta i samhället, att de med pengar och makt väljer att hjälpa en grupp människor, medan de lämnar en annan vind för våg. Tänker jag mig in i det här perspektivet kan jag ganska enkelt skönja en skenhelighet som säkert provocerar och eggar. Att det resulterar i aggressivt, kränkande eller våldsamt beteende är sedan en helt annan sak, en sådan som absolut måste fördömas.

   Men från min synvinkel, från var jag är positionerad i samhället ter det sig fullt förståeligt att folk känner indignation över att vi väljer att hjälpa asylsökande. Det finns grupper av människor i vårt land som makthavarna absolut inte verkar bry sig om.

   Sedan tycker jag att de som känner indignation missriktar sin ilska. Det torde vara självklart att det borde vara regeringen och andra beslutsfattare som borde få känna av indignationen, inte de oskyldiga människor som söker sig till vårt land för att de är i livsfara och behov av hjälp.

   Så vill jag säga att jag inte heller tror att fattigdom, marginalisering, utsatthet eller rädsla per automatik leder till rasism, men jag är övertygad om att de är fenomen som skapar en god grogrund för rasism.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *