Vardagstro och söndagstvivel

Andetag

Om utträden ur och inträden i kyrkan

14 sep , 2014, 22.30 Malena Björkgren

 

_MG_7521 (2)Evangelisk-lutherska kyrkan förlorar medlemmar. Mer än tidigare. Det är ingen nyhet. Ändå verkar rapporteringen om just den saken ofta vara svår. I en inforuta i dagens Hbl finns kanske det färskaste exemplet: ”Ifjol gick knappt 60 000 personer ur den evangelisk-lutherska kyrkan, vilket är en tredjedel mer än året innan”. Siffran stämmer, det är inte det som är problemet. Den nedåtgående trenden stämmer också. Men vilken bild ger den här rapporteringen? Rubriken för rutan är ”Tappar medlemmar”. Rubriken ger i sig en vink om hur vi ska tolka siffrorna och kanske det viktigaste: vi får en bild av verkligheten och en känsla. Vissa är kanske glada över bilden eller känslan, andra likgiltiga, oroade, uppgivna eller fylls av kämparglöd.

Siffror och statistik kan verka helt neutrala, men om de inte redovisas på ett sätt där man försöker få med en så bred och sann bild som möjligt blir resultatet missvisande.

För samtidigt som man nämner utträden ur kyrkan finns det en del intressant som kunde sägas om inträden. Om knappt 60 000 personer ifjol lämnade kyrkan ville knappt 15 000 vara med. Medan antalet utträden var större än någonsin gäller detta också antalet inträden. Och tendensen med flest utträden i Helsingfors har också en trend i motsatt riktning: flest inträden sker inom Helsingfors stift. Dessutom döptes knappt 44 000 barn (75 procent av alla nyfödda) i evangelisk-lutherska kyrkan.

Att skildra verkligheten med enbart utträden förvränger bilden.

Ps. Ärkebiskop William Temple (1881-1944) har sagt så här: ”Kyrkan är den enda större mänskliga sammanslutning som existerar för deras skull som inte är deras medlemmar.”

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *