Vardagstro och söndagstvivel

Okategoriserade

Hur blir man invald i församlingen?

30 aug , 2014, 08.29 Markus

 

När min fru blev invald i församlingsrådet blev hon ombedd att komma till Radio X3M för en intervju. Redaktören (om de kallas så på X3M?) insiterade att tala om hur min fru blivit ”invald i församlingen”. Ju för sig var det ju helt korrekt, men de skedde ca. 25 år tidigare och inkluderade en dopfunt och ett skrikande småbarn.

Det tycks inte vara helt lätt för de flesta av oss att förstå hur beslutsfattandet i kyrkan och t.ex ett församlingsråd fungerar, så jag tänkte göra ett försök att förklara det på mitt sätt.  Det blir snart församlingsrådsval och ökad förståelse leder förhoppningsvis till ökat intresse för att ställa upp och/eller rösta.

Som jag ser det finns det två saker som är fundamentala för att man skall förstå vad ett församlingsråd är:

1) hur kyrkans beslutsfattande är uppbyggt och

2) vilken är församlingsrådets roll i detta?

 

Det verkar finnas ett litet gap mellan hur man tror att det är och hur det är på riktigt – även bland anställda och sittande rådsmedlemmar. Ju för sig, det är ganska förståeligt eftersom det inte är helt okomplicerat. Jag tror vi börjar från hur beslutsfattande är uppbyggt och jobbar oss neråt mot hur en enskild rådsmedlem kan delta i beslutsfattandet. Tyvärr kommer det att kräva ett antal rader innan vi kommer dit, så vi får dela upp detta på några inlägg.

Roten till det onda tycks vara den något komplicerade struktur som ev.lut kyrkan har. När jag försökte skissa upp hur organisationen ser ut (efter att ha konsulterat ett par sakkunniga) så slutade jag med något som ser ut som en teckning av Miró.

Nu kan ju många anse att kyrkan inte är ett företag och därför inte skall jämföras, men det är inte riktigt så svartvitt – av två orsaker. För det första följer man inom ev.lut kyrkan ganska långt normal arbetslagstiftning, för det andra tycks det helt klart finnas ett behov av tydligt ledarskap. Därför kan det vara intressant att göra en jämförelse med företagsvärlden, där kedjan för beslutsfattande ofta är ganska klar och tydlig.

Som jag förstår det är stiftet uppbyggt ganska likt en franchisingkedja, där de lokala församlingarna är semisjälvständiga, ko-operativt styrda enheter. Kyrkoherdarna har, de facto, samma juridiska status som en VD i ett företag. I teorin skall de lokala VD:na följa ”kedjestyrningen från huvudkontoret” (domkapitlet, vars chef biskopen är), men såvida inget lagvidrigt sker så finns det lokal tolkningsmån.

I denna beslutsstruktur är biskopen då inte VD och chef för församligarna, utan mera som en marknadsföringsdirektör. På hans ansvar är brändet, synligheten och budskapet på ett högre plan, men inte hur de lokala företagen sköter sitt vardagliga arbete. Budskapet kontrollerar han t.ex genom att välja om någon prästvigs eller inte, men det är inte han som anställer eller är en prästs direkta förman ur ett administrativt och juridiskt perspektiv. Det är kyrkoherden.

De flesta församlingar hör dessutom till en samfällighet, som handhar praktiska saker som löne-och fastighetskontor samt IT-administration etc. och där finns ett antal tjänstemän som har stort praktiskt inflytande.

Därmed görs besluten på basen av synpunkter, linjedragningar, förordningar och andra beslut från bl a församlingsråd, gemensamma kyrkorådet, kyrkofullmäktige, Kyrkostyrelsen, biskopsmötet,  samfälligheten och domkapitlet. För att inte glömma enskilda församlingsmedlemmar. Och naturligtvis alla de lagar och förordningar som kommer från myndigheter, eftersom viss verksamhet är lagstadgad och i personalfrågor följs samma lagar som för tjänstemän.

Summa summarum, det finns en massa olika organ som gör mer eller minde lagfasta beslut i olika saker på olika nivåer, men det mesta sker inom ramen för det administrativa och andliga minfält som kallas stift. Och det är biskopen som leder stiftet – och är därmed oftast han som får förklara sig även om han inget med saken har att göra.

Dessutom tycks det anses att en biskop skall ha tålamod och vilja att jämka långt utöver det normala. Varför?  Med de utmaningar som kyrkan har idag så borde en stor del av tiden gå till att föra kyrkan framåt och inte reda ut interna saker, vilket tycks vara fallet.

 

Detta var den första av tre inlägg om ämnet. Om du önskar läsa hela texten (alla tre inlägg) på en gång hittar du den här : http://andetag.blogg.hbl.fi/2014/08/30/hur-blir-man-invald-i-forsamlingen-hela-texten/ 

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *